Collectie: Zee kunstaas

Niet alle zoetwateraassoorten zijn geschikt voor de zoutwatervisserij - zelfs niet als er grote jigkoppen, poppers of lepels worden gebruikt.

De verschillen tussen zoetwater- en zoutwateraas komen voort uit de verschillende soorten water en het daaruit voortvloeiende verschillende zwemgedrag van de prooi.

Om het beste aas te bepalen dat specifiek geschikt is voor de zee, hebben we daarom zorgvuldig de effecten bestudeerd van watersnelheid, zoutgehalte, visgrootte, dominantiestatus en grootterangorde op het succes van de prooivangst en het reactievermogen van de vissen. Het gaat niet alleen om het geluid, het gaat er ook om dat de vissen minder snel iets raken dat ze niet als voedsel herkennen.

Bovendien moet duurzaam aas worden gebruikt, omdat zout water veel agressiever is.